Quản lý chi phí

Làm sao để quản lý tốt chi phí doanh nghiệp?

Kiểm soát chi phí vận hành

Làm sao để quản lý tốt các chi phí bán hàng, lương?

Nâng cao hiệu suất

Làm sao để nâng cao hiệu hiệu quả kinh doanh?

Đây là các câu hỏi không chỉ dành cho các doanh nghiệp nhỏ mà còn là câu hỏi luôn cần tìm câu trả lời của các doanh nghiệp và tập đoàn lớn.

========================================

 Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển vững mạnh, bên cạnh việc cần môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng với sự đồng hành của cơ quan, chính quyền các cấp trong việc kiểm soát chi phí doanh nghiệp thì bản thân mỗi doanh nghiệp cần có giải pháp cắt giảm chi phí trong hoạt động của mình. Làm thế nào để tiết giảm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh là vấn đề không mới nhưng luôn đòi hỏi cần có câu trả lời mới đối với các doanh nghiệp.

Sự cần thiết phải kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí sản xuất là một trong những yếu tố quyết định đến lợi nhuận và giá thành sản phẩm. Việc cắt giảm chi phí có thể làm tăng lợi nhuận và giảm được giá thành sản phẩm.

Mỗi doanh nghiệp sẽ cung cấp những sản phẩm và dịch vụ khác nhau, dù cung cấp những sản phẩm hay dịch vụ khác nhau, song hoạt động chủ yếu của các doanh nghiệp là chuyển hoá các dạng khác nhau của nguồn lực kinh tế thành các dạng khác có giá trị hơn để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vấn đề tiêu hao các nguồn lực kinh tế ban đầu của các doanh nghiệp trong kế toán đó được xem là chi phí. Như vậy, chi phí là khoản tiêu hao của các nguồn lực đã sử dụng cho một mục đích, biểu hiện bằng tiền.

Đối với nhà quản lý thì các chi phí là mối quan tâm hàng đầu, bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã chi ra. Do đó, kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp là vấn đề quan trọng và mang tính sống còn đối với doanh nghiệp.

Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp

  • Chi phí tiền lương nhân viên: Tiền lương, các khoản thưởng, phụ cấp phải trả cho cán bộ công nhân viên của công ty.
  • Chi phí bán hàng: gồm các chi phí kinh doanh và mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp.
  • Chi phí khấu hao tài sản cố định: gồm nhà cửa làm việc của các phòng ban, máy móc thiết bị quản lý dùng trên văn phòng…
  • Thuế và lệ phí: thuế môn bài, tiền thuê đất và các khoản phí, lệ phí khác.
  • Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Chi phí bằng tiền khác: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ…

Để kết quả sản xuất kinh doanh tốt đòi hỏi doanh nghiệp cần phải kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp. Cắt giảm chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận là nhu cầu của mọi doanh nghiệp. Vậy nên cần cắt giảm chi phí như thế nào để không bị ảnh hưởng đến doanh nghiệp?

====================================

Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Quốc Tế MG xây dựng hệ thống quản lý kiểm soát chi phí cho doanh nghiệp, phân tích lãi lỗ thực tế. Quá trình này được thực hiện bởi độ ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết sẽ đáp ứng tôi đa mọi nhu cầu của quý khách hàng.

ĐĂNG KÍ ĐỂ NHẬN NGAY TÀI LIỆU CỦA CHÚNG TÔI

Đăng kí để nhận ngay tài liệu của chúng tối sớm và nhanh nhất.